Autobuske karte, red vožnje, servisne informacije. Kontakt: office@redvoznje.net

Kruševac - Brus

Mesto Polazak Udaljenost Vreme putovanja
Kruševac A.S. 10:55h km 00:00 h
Nova pijaca - Kruševac 10:57h km 00:02 h
Kolonija Kruševac 10:58h km 00:03 h
Vas.Popravni Dom KŠ 10:59h km 00:04 h
Šumice R 11:00h km 00:05 h
Šumice 11:01h km 00:06 h
Mudrakovac R 11:02h km 00:07 h
Lipovac 1 11:04h km 00:09 h
Lipovac 2 11:05h km 00:10 h
D. Stepoš 11:09h km 00:14 h
G. Stepoš 11:11h km 00:16 h
G.Stepoš 2 11:13h km 00:18 h
Šavrane 1 11:15h km 00:20 h
Šavrane 2 11:16h km 00:21 h
Šogolj 11:19h km 00:24 h
Jablanički put 11:21h km 00:26 h
Mali Kupci 11:22h km 00:27 h
Kupci 11:24h km 00:29 h
Štitare 11:26h km 00:31 h
M.Grkljane 11:27h km 00:32 h
Majdevo 11:28h km 00:33 h
Majdevo S 11:30h km 00:35 h
Majdevo B 11:31h km 00:36 h
Ćelije M 11:36h km 00:41 h
Ćelije V 11:39h km 00:44 h
Dubokinci 11:42h km 00:47 h
Zlatari Ž 11:44h km 00:49 h
Zlatari PR 11:45h km 00:50 h
Zlatari BM 11:47h km 00:52 h
Ravni Blace 11:49h km 00:54 h
Razbojna 11:55h km 01:00 h
Razbojna ŽM 11:56h km 01:01 h
Dupci 1 11:57h km 01:02 h
Dupci 2 11:59h km 01:04 h
Dupci 3 12:01h km 01:06 h
Lepenac Č 12:03h km 01:08 h
Lepenac M 12:05h km 01:10 h
Lepenac PR 12:07h km 01:12 h
Lepenac P 12:10h km 01:15 h
Lepenac LV 12:12h km 01:17 h
Tršanovci 12:15h km 01:20 h
Tršanovci PR 12:16h km 01:21 h
Brus 14 Oktobar 12:18h km 01:23 h
Brus A.S. 12:30h km 01:35 h
Brus M. 12:33h km 01:38 h
Žiljci 12:38h km 01:43 h
Živanovići BRUS 12:43h km 01:48 h
Grujići BRUS 12:45h km 01:50 h
Graševci 1 12:46h km 01:51 h
Graševci 2 12:49h km 01:54 h
Vlajkovci 12:55h km 02:00 h
Paljevštica 12:57h km 02:02 h
Gavrilovići Livađe 13:00h km 02:05 h
Radmanovo 1 13:03h km 02:08 h
Radmanovo 2 13:08h km 02:13 h
Brzaće 13:15h km 02:20 h
Brzaće Ž 13:17h km 02:22 h
Brzaće H 13:19h km 02:24 h
Mramor Brzaće 13:21h km 02:26 h
Djerekare1 13:30h km 02:35 h
Djerekare 2 13:33h km 02:38 h
Preslo 13:39h km 02:44 h
Blaževo 1 13:42h km 02:47 h
Blaževo 2 13:45h km 02:50 h
Mesto Polazak Udaljenost Vreme putovanja