Autobuske karte, red vožnje, servisne informacije. Kontakt: office@redvoznje.net

Kruševac - Brus

Mesto Polazak Udaljenost Vreme putovanja
Kruševac A.S. 13:30h km 00:00 h
Nova pijaca - Kruševac 13:32h km 00:02 h
Kolonija Kruševac 13:33h km 00:03 h
Vas.Popravni Dom KŠ 13:34h km 00:04 h
Šumice R 13:35h km 00:05 h
Šumice 13:36h km 00:06 h
Mudrakovac R 13:37h km 00:07 h
Lipovac 1 13:39h km 00:09 h
Lipovac 2 13:40h km 00:10 h
D. Stepoš 13:44h km 00:14 h
G. Stepoš 13:46h km 00:16 h
G.Stepoš 2 13:48h km 00:18 h
Šavrane 1 13:50h km 00:20 h
Šavrane 2 13:51h km 00:21 h
Šogolj 13:54h km 00:24 h
Jablanički put 13:56h km 00:26 h
Mali Kupci 13:57h km 00:27 h
Kupci 13:59h km 00:29 h
Štitare 14:01h km 00:31 h
M.Grkljane 14:02h km 00:32 h
Majdevo 14:03h km 00:33 h
Majdevo S 14:05h km 00:35 h
Majdevo B 14:08h km 00:38 h
Ćelije M 14:11h km 00:41 h
Ćelije V 14:13h km 00:43 h
Dubokinci 14:17h km 00:47 h
Zlatari Ž 14:18h km 00:48 h
Zlatari PR 14:20h km 00:50 h
Zlatari BM 14:22h km 00:52 h
Ravni Blace 14:24h km 00:54 h
Razbojna 14:30h km 01:00 h
Razbojna ŽM 14:31h km 01:01 h
Dupci 1 14:32h km 01:02 h
Dupci 2 14:33h km 01:03 h
Dupci 3 14:36h km 01:06 h
Lepenac Č 14:38h km 01:08 h
Lepenac M 14:40h km 01:10 h
Lepenac PR 14:43h km 01:13 h
Lepenac P 14:45h km 01:15 h
Lepenac LV 14:47h km 01:17 h
Tršanovci 14:50h km 01:20 h
Tršanovci PR 14:51h km 01:21 h
Brus 14 Oktobar 14:53h km 01:23 h
Brus A.S. 15:15h km 01:45 h
Brus M. 15:18h km 01:48 h
Žiljci 15:23h km 01:53 h
Živanovići BRUS 15:28h km 01:58 h
Grujići BRUS 15:30h km 02:00 h
Graševci 1 15:31h km 02:01 h
Graševci 2 15:34h km 02:04 h
Vlajkovci 15:40h km 02:10 h
Paljevštica 15:42h km 02:12 h
Gavrilovići Livađe 15:45h km 02:15 h
Radmanovo 1 15:48h km 02:18 h
Radmanovo 2 15:53h km 02:23 h
Brzaće 16:00h km 02:30 h
Brzaće Ž 16:02h km 02:32 h
Brzaće H 16:04h km 02:34 h
Mramor Brzaće 16:06h km 02:36 h
Djerekare1 16:15h km 02:45 h
Djerekare 2 16:18h km 02:48 h
Preslo 16:24h km 02:54 h
Blaževo 1 16:27h km 02:57 h
Blaževo 2 16:30h km 03:00 h
Mesto Polazak Udaljenost Vreme putovanja