Autobuske karte, red vožnje, servisne informacije. Kontakt: office@redvoznje.net

Kruševac - Brus

Place Departure Distance Travel time
Kruševac A.S. 17:00h 0km 00:00 h
Nova pijaca - Kruševac 17:05h 1km 00:05 h
Kolonija Kruševac 17:06h 2km 00:06 h
Vas.Popravni Dom KŠ 17:08h 3km 00:08 h
Šumice 17:09h 4km 00:09 h
Mudrakovac R 17:10h 4km 00:10 h
Lipovac 1 17:11h 5km 00:11 h
Lipovac 2 17:12h 6km 00:12 h
D. Stepoš 17:14h 8km 00:14 h
G. Stepoš 17:16h 9km 00:16 h
G.Stepoš 2 17:18h 10km 00:18 h
Šavrane 1 17:19h 12km 00:19 h
Šavrane 2 17:20h 12km 00:20 h
Šogolj 17:22h 15km 00:22 h
Jablanički put 17:23h 15km 00:23 h
Mali Kupci 17:24h 16km 00:24 h
Kupci 17:26h 18km 00:26 h
Kupci 2-škola 17:27h 19km 00:27 h
Štitare 17:28h 19km 00:28 h
Malo Grkljane 17:29h 20km 00:29 h
Majdevo 17:30h 21km 00:30 h
Majdevo S 17:32h 22km 00:32 h
Majdevo B 17:33h 23km 00:33 h
Ćelije M 17:37h 26km 00:37 h
Ćelije V 17:38h 26km 00:38 h
Dubokinci 17:39h 27km 00:39 h
Zlatari Ž 17:42h 29km 00:42 h
Zlatari PR 17:44h 31km 00:44 h
Zlatari 17:47h 32km 00:47 h
Ravni 17:50h 34km 00:50 h
Razbojna 17:52h 35km 00:52 h
Razbojna ŽM 17:53h 37km 00:53 h
Dupci 1 17:55h 38km 00:55 h
Dupci 2 17:57h 39km 00:57 h
Dupci 3 17:59h 40km 00:59 h
Lepenac Č 18:01h 42km 01:01 h
Lepenac M 18:02h 44km 01:02 h
Lepenac PR 18:03h 44km 01:03 h
Lepenac P 18:05h 46km 01:05 h
Lepenac LV 18:06h 47km 01:06 h
Tršanovci 18:07h 47km 01:07 h
Tršanovci PR 18:08h 48km 01:08 h
Brus 14 Oktobar 18:09h 49km 01:09 h
Brus A.S. 18:11h 50km 01:11 h
Place Departure Distance Travel time