Autobuske karte, red vožnje, servisne informacije. Kontakt: office@redvoznje.net

Brus - Kruševac

Place Departure Distance Travel time
Brus A.S. 12:00h 0km 00:00 h
Brus 14 Oktobar 12:02h 1km 00:02 h
Tršanovci PR 12:03h 2km 00:03 h
Tršanovci 12:04h 2km 00:04 h
Lepenac LV 12:05h 3km 00:05 h
Lepenac P 12:06h 4km 00:06 h
Lepenac PR 12:08h 5km 00:08 h
Lepenac M 12:09h 6km 00:09 h
Lepenac Č 12:11h 8km 00:11 h
Dupci 3 12:13h 9km 00:13 h
Dupci 2 12:15h 11km 00:15 h
Dupci 1 12:17h 12km 00:17 h
Razbojna ŽM 12:18h 13km 00:18 h
Razbojna 12:20h 14km 00:20 h
Ravni 12:22h 16km 00:22 h
Zlatari 12:25h 17km 00:25 h
Zlatari PR 12:28h 19km 00:28 h
Zlatari Ž 12:30h 21km 00:30 h
Dubokinci 12:32h 22km 00:32 h
Ćelije V 12:34h 23km 00:34 h
Ćelije M 12:35h 24km 00:35 h
Majdevo B 12:38h 27km 00:38 h
Majdevo S 12:39h 27km 00:39 h
Majdevo 12:41h 29km 00:41 h
Malo Grkljane 12:42h 29km 00:42 h
Štitare 12:43h 30km 00:43 h
Kupci 2-škola 12:44h 31km 00:44 h
Kupci 12:45h 31km 00:45 h
Mali Kupci 12:47h 33km 00:47 h
Šavrane 2 12:52h 37km 00:52 h
Šavrane 1 12:53h 38km 00:53 h
G.Stepoš 2 12:54h 40km 00:54 h
G. Stepoš 12:56h 39km 00:56 h
D. Stepoš 12:58h 42km 00:58 h
Lipovac 2 13:01h 43km 01:01 h
Lipovac 1 13:02h 44km 01:02 h
Mudrakovac R 13:03h 45km 01:03 h
Šumice 13:04h 46km 01:04 h
Vas.Popravni Dom KŠ 13:06h 46km 01:06 h
Kolonija Kruševac 13:09h 48km 01:09 h
Nova pijaca - Kruševac 13:11h 49km 01:11 h
Kruševac A.S. 13:16h 50km 01:16 h
Place Departure Distance Travel time