call center

Call center: +381 64 480 80 80, +381 12 402 674

Srpska mini zastava
English mini flag

Kraljevo Beograd

Ukupno pronađeno 17 rezultata

Ukupno pronađeno 0 rezultata

Kraljevo Beograd Autobuska Linija
Kraljevo Beograd Autobuska Linija
Kraljevo Beograd Autobuska Linija
Kraljevo Beograd Autobuska Linija
Kraljevo Beograd Autobuska Linija
Kraljevo Beograd Autobuska Linija
Kraljevo Beograd Autobuska Linija
Kraljevo Beograd Autobuska Linija
Kraljevo Beograd Autobuska Linija
Kraljevo Beograd Autobuska Linija
Kraljevo Beograd Autobuska Linija
Kraljevo Beograd Autobuska Linija
Kraljevo Beograd Autobuska Linija
Kraljevo Beograd Autobuska Linija
Kraljevo Beograd Autobuska Linija
Kraljevo Beograd Autobuska Linija
Kraljevo Beograd Autobuska Linija
Izvor PolazakPol/Dol Dolazak Prevoznik Udaljenost Cena Kupi
 Izvor podataka za online autobuske karte Nedelja, 11:55 h
Kraljevo
Nedelja, 15:00 h
Beograd
11:55h
15:00h
Sandžaktrans
Stvana Nemanje 236 Novi Pazar
+381 20 313 922
03h 05m
173km
Cena nije
dostupna
Kupovina autobuske karte Kupovina autobuske karte regular price: 0; Ticket sel global: 0; can book:1; Show prices global: 0; free seats: 0
Autobus sa wifi na relaciji

Wi-Fi

Autobus sa toaletom na relaciji

WC

Autobus sa TV na relaciji

TV

Autobus sa klimom na relaciji

Klima

DetaljiDetalji na liniji PopustiPopusti na relaciji
 Izvor podataka za online autobuske karte Nedelja, 13:00 h
Kraljevo
Nedelja, 16:15 h
Beograd
13:00h
16:15h
Autotransport AD
Adrani 578 A Kraljevo
381 36 391 500
03h 15m
176km
Cena nije
dostupna
Kupovina autobuske karte Kupovina autobuske karte regular price: 0; Ticket sel global: 0; can book:1; Show prices global: 0; free seats: 0
Autobus sa wifi na relaciji

Wi-Fi

Autobus sa toaletom na relaciji

WC

Autobus sa TV na relaciji

TV

Autobus sa klimom na relaciji

Klima

DetaljiDetalji na liniji PopustiPopusti na relaciji
 Izvor podataka za online autobuske karte Nedelja, 13:45 h
Kraljevo
Nedelja, 17:00 h
Beograd
13:45h
17:00h
Tase Tours
Bosilegrad
03h 15m
173km
Cena nije
dostupna
Kupovina autobuske karte Kupovina autobuske karte regular price: 0; Ticket sel global: 0; can book:1; Show prices global: 0; free seats: 0
Autobus sa wifi na relaciji

Wi-Fi

Autobus sa toaletom na relaciji

WC

Autobus sa TV na relaciji

TV

Autobus sa klimom na relaciji

Klima

DetaljiDetalji na liniji PopustiPopusti na relaciji
 Izvor podataka za online autobuske karte Nedelja, 14:20 h
Kraljevo
Nedelja, 18:00 h
Beograd
14:20h
18:00h
Kosmet prevoz
Kolašinska bb Kosovska Mitrovica
381 28 498 229
03h 40m
183km
Cena nije
dostupna
Kupovina autobuske karte Kupovina autobuske karte regular price: 0; Ticket sel global: 0; can book:1; Show prices global: 0; free seats: 0
Autobus sa wifi na relaciji

Wi-Fi

Autobus sa toaletom na relaciji

WC

Autobus sa TV na relaciji

TV

Autobus sa klimom na relaciji

Klima

DetaljiDetalji na liniji PopustiPopusti na relaciji
 Izvor podataka za online autobuske karte Nedelja, 14:20 h
Kraljevo
Nedelja, 17:30 h
Beograd
14:20h
17:30h
Delix - Tours
Đurđevi Stupovi 18 Novi Pazar
+381 20 313 231
03h 10m
173km
Cena nije
dostupna
Kupovina autobuske karte Kupovina autobuske karte regular price: 0; Ticket sel global: 0; can book:1; Show prices global: 0; free seats: 0
Autobus sa wifi na relaciji

Wi-Fi

Autobus sa toaletom na relaciji

WC

Autobus sa TV na relaciji

TV

Autobus sa klimom na relaciji

Klima

DetaljiDetalji na liniji PopustiPopusti na relaciji
 Izvor podataka za online autobuske karte Nedelja, 14:25 h
Kraljevo
Nedelja, 17:45 h
Beograd
14:25h
17:45h
Autotransport AD
Adrani 578 A Kraljevo
381 36 391 500
03h 20m
171km
Cena nije
dostupna
Kupovina autobuske karte Kupovina autobuske karte regular price: 0; Ticket sel global: 0; can book:1; Show prices global: 0; free seats: 0
Autobus sa wifi na relaciji

Wi-Fi

Autobus sa toaletom na relaciji

WC

Autobus sa TV na relaciji

TV

Autobus sa klimom na relaciji

Klima

DetaljiDetalji na liniji PopustiPopusti na relaciji
 Izvor podataka za online autobuske karte Nedelja, 14:39 h
Kraljevo
Nedelja, 17:55 h
Beograd
14:39h
17:55h
Lasta
11050 Beograd, Autoput Beograd-Niš, Srbija Beograd
(0800) 334 334
03h 16m
171km
Cena nije
dostupna
Kupovina autobuske karte Kupovina autobuske karte regular price: 0; Ticket sel global: 0; can book:1; Show prices global: 0; free seats: 0
Autobus sa wifi na relaciji

Wi-Fi

Autobus sa toaletom na relaciji

WC

Autobus sa TV na relaciji

TV

Autobus sa klimom na relaciji

Klima

DetaljiDetalji na liniji PopustiPopusti na relaciji
 Izvor podataka za online autobuske karte Nedelja, 14:50 h
Kraljevo
Nedelja, 17:50 h
Beograd
14:50h
17:50h
Kavim Raška
Mislopoljska bb Raška
381 36 736 366
03h 00m
175km
Cena nije
dostupna
Kupovina autobuske karte Kupovina autobuske karte regular price: 0; Ticket sel global: 0; can book:1; Show prices global: 0; free seats: 0
Autobus sa wifi na relaciji

Wi-Fi

Autobus sa toaletom na relaciji

WC

Autobus sa TV na relaciji

TV

Autobus sa klimom na relaciji

Klima

DetaljiDetalji na liniji PopustiPopusti na relaciji
 Izvor podataka za online autobuske karte Nedelja, 15:25 h
Kraljevo
Nedelja, 18:25 h
Beograd
15:25h
18:25h
Sandžaktrans
Stvana Nemanje 236 Novi Pazar
+381 20 313 922
03h 00m
173km
Cena nije
dostupna
Kupovina autobuske karte Kupovina autobuske karte regular price: 0; Ticket sel global: 0; can book:1; Show prices global: 0; free seats: 0
Autobus sa wifi na relaciji

Wi-Fi

Autobus sa toaletom na relaciji

WC

Autobus sa TV na relaciji

TV

Autobus sa klimom na relaciji

Klima

DetaljiDetalji na liniji PopustiPopusti na relaciji
 Izvor podataka za online autobuske karte Nedelja, 16:55 h
Kraljevo
Nedelja, 20:00 h
Beograd
16:55h
20:00h
Kavim Raška
Mislopoljska bb Raška
381 36 736 366
03h 05m
193km
Cena nije
dostupna
Kupovina autobuske karte Kupovina autobuske karte regular price: 0; Ticket sel global: 0; can book:1; Show prices global: 0; free seats: 0
Autobus sa wifi na relaciji

Wi-Fi

Autobus sa toaletom na relaciji

WC

Autobus sa TV na relaciji

TV

Autobus sa klimom na relaciji

Klima

DetaljiDetalji na liniji PopustiPopusti na relaciji
 Izvor podataka za online autobuske karte Nedelja, 17:00 h
Kraljevo
Nedelja, 20:15 h
Beograd
17:00h
20:15h
Autotransport AD
Adrani 578 A Kraljevo
381 36 391 500
03h 15m
171km
Cena nije
dostupna
Kupovina autobuske karte Kupovina autobuske karte regular price: 0; Ticket sel global: 0; can book:1; Show prices global: 0; free seats: 0
Autobus sa wifi na relaciji

Wi-Fi

Autobus sa toaletom na relaciji

WC

Autobus sa TV na relaciji

TV

Autobus sa klimom na relaciji

Klima

DetaljiDetalji na liniji PopustiPopusti na relaciji
 Izvor podataka za online autobuske karte Nedelja, 17:30 h
Kraljevo
Nedelja, 21:00 h
Beograd
17:30h
21:00h
Kimmel
Stefana Nemanje 17 Novi Pazar
+381 20 315 315
03h 30m
190km
Cena nije
dostupna
Kupovina autobuske karte Kupovina autobuske karte regular price: 0; Ticket sel global: 0; can book:1; Show prices global: 0; free seats: 0
Autobus sa wifi na relaciji

Wi-Fi

Autobus sa toaletom na relaciji

WC

Autobus sa TV na relaciji

TV

Autobus sa klimom na relaciji

Klima

DetaljiDetalji na liniji PopustiPopusti na relaciji
 Izvor podataka za online autobuske karte Nedelja, 17:50 h
Kraljevo
Nedelja, 20:45 h
Beograd
17:50h
20:45h
Kosmet prevoz
Kolašinska bb Kosovska Mitrovica
381 28 498 229
02h 55m
183km
Cena nije
dostupna
Kupovina autobuske karte Kupovina autobuske karte regular price: 0; Ticket sel global: 0; can book:1; Show prices global: 0; free seats: 0
Autobus sa wifi na relaciji

Wi-Fi

Autobus sa toaletom na relaciji

WC

Autobus sa TV na relaciji

TV

Autobus sa klimom na relaciji

Klima

DetaljiDetalji na liniji PopustiPopusti na relaciji
 Izvor podataka za online autobuske karte Nedelja, 18:00 h
Kraljevo
Nedelja, 21:15 h
Beograd
18:00h
21:15h
Kavim Raška
Mislopoljska bb Raška
381 36 736 366
03h 15m
194km
Cena nije
dostupna
Kupovina autobuske karte Kupovina autobuske karte regular price: 0; Ticket sel global: 0; can book:1; Show prices global: 0; free seats: 0
Autobus sa wifi na relaciji

Wi-Fi

Autobus sa toaletom na relaciji

WC

Autobus sa TV na relaciji

TV

Autobus sa klimom na relaciji

Klima

DetaljiDetalji na liniji PopustiPopusti na relaciji
 Izvor podataka za online autobuske karte Nedelja, 18:45 h
Kraljevo
Nedelja, 21:50 h
Beograd
18:45h
21:50h
Kavim Raška
Mislopoljska bb Raška
381 36 736 366
03h 05m
175km
Cena nije
dostupna
Kupovina autobuske karte Kupovina autobuske karte regular price: 0; Ticket sel global: 0; can book:1; Show prices global: 0; free seats: 0
Autobus sa wifi na relaciji

Wi-Fi

Autobus sa toaletom na relaciji

WC

Autobus sa TV na relaciji

TV

Autobus sa klimom na relaciji

Klima

DetaljiDetalji na liniji PopustiPopusti na relaciji
 Izvor podataka za online autobuske karte Nedelja, 18:50 h
Kraljevo
Nedelja, 23:00 h
Beograd
18:50h
23:00h
Kosmet prevoz
Kolašinska bb Kosovska Mitrovica
381 28 498 229
04h 10m
183km
Cena nije
dostupna
Kupovina autobuske karte Kupovina autobuske karte regular price: 0; Ticket sel global: 0; can book:1; Show prices global: 0; free seats: 0
Autobus sa wifi na relaciji

Wi-Fi

Autobus sa toaletom na relaciji

WC

Autobus sa TV na relaciji

TV

Autobus sa klimom na relaciji

Klima

DetaljiDetalji na liniji PopustiPopusti na relaciji
 Izvor podataka za online autobuske karte Nedelja, 19:30 h
Kraljevo
Nedelja, 23:15 h
Beograd
19:30h
23:15h
Sandžaktrans
Stvana Nemanje 236 Novi Pazar
+381 20 313 922
03h 45m
175km
Cena nije
dostupna
Kupovina autobuske karte Kupovina autobuske karte regular price: 0; Ticket sel global: 0; can book:1; Show prices global: 0; free seats: 0
Autobus sa wifi na relaciji

Wi-Fi

Autobus sa toaletom na relaciji

WC

Autobus sa TV na relaciji

TV

Autobus sa klimom na relaciji

Klima

DetaljiDetalji na liniji PopustiPopusti na relaciji
Izvor PolazakPol/Dol Dolazak Prevoznik Udaljenost Cena Kupi

Kraljevo - Beograd

Kraljevo i Beograd se nalaze na udaljenosti od 171 km. U zavisnosti od trase ova relacija sadži od 2 do 23 stanica. Ukupno 8 prevoznika vrši uslugu autobuskog prevoza na ovoj relaciji za izabrani period. Putovanje na ovoj relaciji traje u proseku od 02h i 55min do 04h i 10min, u zavisnosti od prevoznika, vrste autobusa i saobraćajnih uslova. Prvi autobusi sa stanice Kraljevo polaze od 11:55 pa sve do 19:30 kada je poslednji polazak za izabrani datum . Cene na relaciji Kraljevo - Beograd je 0 RSD .

Kraljevo

Beograd

Kraljevo se nalazi u Centralnoj Srbiji, u Raškom okrugu i leži na tri reke: Ibar, Zapadna Morava i Ribnica. Zauzima površinu od 1530 km2 i ima oko 57.000 stanovnika, a šire opštinsko područje oko 122.000 stanovnika.

Naši posetioci su tražili karte za:

Glavni i najveći grad Republike Srbije jedan je od najstarijih gradova u Evropi. Beograd su osnovali Kelti u 3. veku pre nove ere, i to pre nastanka rimskog naselja Singidunum. Slovensko ime Beligrad zabeleženo je 878. godine. Beograd je glavni grad Srbije od 1405. godine, a bio je prestonica i raznih južnoslovenskih država. Beograd leži na ušću dveju reka, Save i Dunava, na nadmorskoj visini od 117 m, smešten je u Centralnoj Srbiji i zauzima preko 3,6 % teritorije Republike Srbije. U njemu živi preko 1.000.000 stanovnika na površini od 360 km2. Teritorija Beograda podeljena je na 17 gradskih opština, a svaka ima svoje lokalne organe vlasti.

Naši posetioci su tražili karte za: