Red vožnje: Zrenjanin - Novi Sad

Pogledajte polaske u suprotnom smeru

Prevoznik Vreme polaska Vreme dolaska Rezervacije i karte Tip
Net Bus CO
APP FIL DM
05:50 06:38 Detalji
Nema prodaje karata FROM_PK_SRBIJA
Režim obavljanja prevoza na liniji: Polasci pod brojem 2 i 6 saobraćaju radnim danom u periodu od 01.09.2014 do 31.05.2015 god.Ostali polasci saobraćaju radnim danom tokom cele godine. Odražavanje saobraćaja na ovoj liniji vršiće se prema zakonskim propisima. NAPOMENA: Pod AS Novi Sad se podrazumeva autobuska stanica na lokaciji Bulevar Jaša Tomića br.6 u vlasništvu JGSP Novi Sad Period važenja reda vožnje od 01.06.2014 godine do 31.05.2015 godine

APP FIL DM
Net Bus CO
06:30 07:17 Detalji
Nema prodaje karata FROM_PK_SRBIJA
Režim obavljanja prevoza: Svakodnevno

Stup 06:31 07:30 Detalji
Nema prodaje karata FROM_PK_SRBIJA
Režim obavljanja prevoza: svakodnevno. Polasci pod rednim brojevima 1 i 7 saobraćaju radnim danima. Polazak pod rednim brojem 2 saobraća radnim danima za vreme škkolske nastave i subotom u toku cele godine.. Polazak pod rednim brojem 11 saobraća nedeljom za vreme trajanja školske nastave

Stup 06:47 07:50 Detalji
Nema prodaje karata FROM_PK_SRBIJA
Režim obavljanja prevoza: svakodnevno. Polasci pod rednim brojevima 1 i 7 saobraćaju radnim danima. Polazak pod rednim brojem 2 saobraća radnim danima za vreme škkolske nastave i subotom u toku cele godine.. Polazak pod rednim brojem 11 saobraća nedeljom za vreme trajanja školske nastave

Bečejprevoz 07:30 08:20 Detalji
Nema prodaje karata FROM_PK_SRBIJA
Režim obavljanja prevoza : Polasci br.1 (07:30h) I br.5 (10:30h) saobraćaju radnim danom I subotom. Polasci br.2 (13:00h) I br.4 (07:30h) saobraćaju radnim danom. Polazak br.3 (18:00h) saobraća radnim danom i nedeljom

Autoprevoz Kikinda 07:46 08:42 Detalji
Nema prodaje karata FROM_PK_SRBIJA
Režim saobraćanja : Polasci saobraćaju svakodnevno. Napomena : Pod Novi Sad MAS se podrazumeva autobuska stanica na lokaciji Jaše Tomića 6 (u vlasništu JGSP Novi Sad)

Generali Transport Company 08:30 09:26 Detalji
Nema prodaje karata FROM_PK_SRBIJA
Režim obavljanja prevoza : Svakodnevno, sem nedelje.

Stup 09:22 10:20 Detalji
Nema prodaje karata FROM_PK_SRBIJA
Režim obavljanja prevoza: svakodnevno. Polasci pod rednim brojevima 1 i 7 saobraćaju radnim danima. Polazak pod rednim brojem 2 saobraća radnim danima za vreme škkolske nastave i subotom u toku cele godine.. Polazak pod rednim brojem 11 saobraća nedeljom za vreme trajanja školske nastave

Net Bus CO
APP FIL DM
09:30 10:18 Detalji
Nema prodaje karata FROM_PK_SRBIJA
Režim obavljanja prevoza na liniji: Polasci pod brojem 2 i 6 saobraćaju radnim danom u periodu od 01.09.2014 do 31.05.2015 god.Ostali polasci saobraćaju radnim danom tokom cele godine. Odražavanje saobraćaja na ovoj liniji vršiće se prema zakonskim propisima. NAPOMENA: Pod AS Novi Sad se podrazumeva autobuska stanica na lokaciji Bulevar Jaša Tomića br.6 u vlasništvu JGSP Novi Sad Period važenja reda vožnje od 01.06.2014 godine do 31.05.2015 godine

Autoprevoz Kikinda 09:46 10:42 Detalji
Nema prodaje karata FROM_PK_SRBIJA
Režim saobraćanja : Polasci saobraćaju svakodnevno.Napomena : Pod Novi Sad MAS se podrazumeva autobuska stanica na lokaciji Jaše Tomića 6 (u vlasništu JGSP Novi Sad)

Bečejprevoz 10:30 11:20 Detalji
Nema prodaje karata FROM_PK_SRBIJA
Režim obavljanja prevoza : Polasci br.1 (07:30h) I br.5 (10:30h) saobraćaju radnim danom I subotom. Polasci br.2 (13:00h) I br.4 (07:30h) saobraćaju radnim danom. Polazak br.3 (18:00h) saobraća radnim danom i nedeljom

Net Bus CO
APP FIL DM
11:00 11:48 Detalji
Nema prodaje karata FROM_PK_SRBIJA
Režim obavljanja prevoza na liniji: Polasci pod brojem 2 i 6 saobraćaju radnim danom u periodu od 01.09.2014 do 31.05.2015 god.Ostali polasci saobraćaju radnim danom tokom cele godine. Odražavanje saobraćaja na ovoj liniji vršiće se prema zakonskim propisima. NAPOMENA: Pod AS Novi Sad se podrazumeva autobuska stanica na lokaciji Bulevar Jaša Tomića br.6 u vlasništvu JGSP Novi Sad Period važenja reda vožnje od 01.06.2014 godine do 31.05.2015 godine

Net Bus CO
APP FIL DM
13:10 13:58 Detalji
Nema prodaje karata FROM_PK_SRBIJA
Režim obavljanja prevoza na liniji: Polasci pod brojem 2 i 6 saobraćaju radnim danom u periodu od 01.09.2014 do 31.05.2015 god.Ostali polasci saobraćaju radnim danom tokom cele godine. Odražavanje saobraćaja na ovoj liniji vršiće se prema zakonskim propisima. NAPOMENA: Pod AS Novi Sad se podrazumeva autobuska stanica na lokaciji Bulevar Jaša Tomića br.6 u vlasništvu JGSP Novi Sad Period važenja reda vožnje od 01.06.2014 godine do 31.05.2015 godine

Stup 13:49 14:45 Detalji
Nema prodaje karata FROM_PK_SRBIJA
Režim obavljanja prevoza: Polazak pod rednim brojem 1 saobraća radnim danima za vreme trajanja školske nastave. Polazak pod rednim brojem 2 saobraća radnim danima i subotom za vreme trajanja školske nastave-

Net Bus CO
APP FIL DM
15:00 15:48 Detalji
Nema prodaje karata FROM_PK_SRBIJA
Režim obavljanja prevoza na liniji:svakodnevno Odražavanje saobraćaja na ovoj liniji vršiće se prema zakonskim propisima.NAPOMENA: Pod AS Novi Sad se podrazumeva autobuska stanica na lokaciji Bulevar Jaša Tomića br.6 u vlasništvu JGSP Novi Sad. Period važenja reda vožnje od 01.06.2014 godine do 31.05.2015 godine

Stup 15:19 16:15 Detalji
Nema prodaje karata FROM_PK_SRBIJA
Režim obavljanja prevoza: svakodnevno. Polasci pod rednim brojevima 1 i 7 saobraćaju radnim danima. Polazak pod rednim brojem 2 saobraća radnim danima za vreme škkolske nastave i subotom u toku cele godine.. Polazak pod rednim brojem 11 saobraća nedeljom za vreme trajanja školske nastave

Premisystem 16:15 17:12 Detalji
Nema prodaje karata FROM_PK_SRBIJA
Režim obavljanj prevoza. Radnim danima.

APP FIL DM
Net Bus CO
17:00 17:50 Detalji
Nema prodaje karata FROM_PK_SRBIJA
Režim obavljanja prevoza: Svakodnevno

Net Bus CO 17:40 18:28 Detalji
Nema prodaje karata FROM_PK_SRBIJA
Režim obavljanja prevoza: Linija saobraća nedeljom.

Stup 17:41 18:30 Detalji
Nema prodaje karata FROM_PK_SRBIJA
Režim obavljanja prevoza: svakodnevno. Polasci pod rednim brojevima 1 i 7 saobraćaju radnim danima. Polazak pod rednim brojem 2 saobraća radnim danima za vreme škkolske nastave i subotom u toku cele godine.. Polazak pod rednim brojem 11 saobraća nedeljom za vreme trajanja školske nastave

Generali Transport Company 18:15 19:17 Detalji
Nema prodaje karata FROM_PK_SRBIJA
Režim obavljanja prevoza : Samo nedeljom i državnim praznikom.

Net Bus CO 18:50 19:38 Detalji
Nema prodaje karata FROM_PK_SRBIJA
Režim obavljanja prevoza: Svakodnevno

APP FIL DM 18:58 19:45 Detalji
Nema prodaje karata FROM_PK_SRBIJA
Režim obavljanja prevoza na liniji:Polazak pod br.1 saobraća svakodnevno Polazak pod br2 saobraća radnim danom. NAPOMENA: Pod AS Novi Sad se podrazumeva autobuska stanica na lokaciji Bulevar Jaša Tomića br.6 u vlasništvu JGSP Novi Sad. Odražavanje saobraćaja na ovoj liniji vršiće se prema zakonskim propisima. Period važenja reda vožnje od 01.06.2014 godine do 31.05.2015 godine

Net Bus CO 19:00 19:52 Detalji
Nema prodaje karata FROM_PK_SRBIJA
Režim obavljanja prevoza: Nedeljom i državnim praznicima

Pogledajte polaske u suprotnom smeru