Red vožnje: Zrenjanin - Novi Sad

Pogledajte polaske u suprotnom smeru

Prevoznik Vreme polaska Vreme dolaska Rezervacije i karte Tip
Net Bus CO
Sokoprevoz
05:50 06:38 Detalji
Nema prodaje karata FROM_REDVOZNJE_NET
Polasci pod brojem 3 i 7 saobraćaju svakodnevno. Ostali polasci saobraćaju radnim danom.

Net Bus CO
Sokoprevoz
06:30 07:17 Detalji
Nema prodaje karata FROM_REDVOZNJE_NET
Linija saobraća svakodnevno.

Stup 06:36 07:30 Detalji
Nema prodaje karata FROM_REDVOZNJE_NET
Polasci pod brojem 1 i 7 saobraćaju RADNIM DANOM. Polazak pod brojem 2 saobraća RADNIM DANOM i SUBOTOM. Polasci pod brojem 3,4,5,6,8,9 i 10 saobraćaju SVAKODNEVNO. Polazak pod brojem 11 saobraća NEDELJOM.

Stup 06:51 07:50 Detalji
Nema prodaje karata FROM_REDVOZNJE_NET
Polasci pod brojem 1 i 7 saobraćaju RADNIM DANOM. Polazak pod brojem 2 saobraća RADNIM DANOM i SUBOTOM. Polasci pod brojem 3,4,5,6,8,9 i 10 saobraćaju SVAKODNEVNO. Polazak pod brojem 11 saobraća NEDELJOM.

Bečejprevoz 07:15 08:20 Detalji
Nema prodaje karata FROM_REDVOZNJE_NET
Polazak saobraća radnim danom.

Autoprevoz Kikinda 07:46 08:42 Detalji
Nema prodaje karata FROM_REDVOZNJE_NET
. Polasci saobraćaju svakodnevno Pod Novi Sad (MAS) se podrazumeva autobuska stanica na lokaciji Jaše Tomića 6 (u vlasništvu JGSP N.SAD)

Generali Transport Company 08:30 09:26 Detalji
Nema prodaje karata FROM_REDVOZNJE_NET
Svakodnevno, polazak 1 ne saobraća nedeljom. Period važenja reda vožnje

Stup 09:25 10:20 Detalji
Nema prodaje karata FROM_REDVOZNJE_NET
Polasci pod brojem 1 i 7 saobraćaju RADNIM DANOM. Polazak pod brojem 2 saobraća RADNIM DANOM i SUBOTOM. Polasci pod brojem 3,4,5,6,8,9 i 10 saobraćaju SVAKODNEVNO. Polazak pod brojem 11 saobraća NEDELJOM.

Net Bus CO
Sokoprevoz
09:30 10:18 Detalji
Nema prodaje karata FROM_REDVOZNJE_NET
Polasci pod brojem 3 i 7 saobraćaju svakodnevno. Ostali polasci saobraćaju radnim danom.

Autoprevoz Kikinda 09:46 10:47 Detalji
Nema prodaje karata FROM_REDVOZNJE_NET
. Polasci saobraćaju svakodnevno Pod Novi Sad (MAS) se podrazumeva autobuska stanica na lokaciji Jaše Tomića 6 (u vlasništvu JGSP N.SAD)

Bečejprevoz 10:22 11:18 Detalji
Nema prodaje karata FROM_REDVOZNJE_NET
Polasci saobraćaju radnim danom i subotom.

Net Bus CO
Sokoprevoz
11:00 11:48 Detalji
Nema prodaje karata FROM_REDVOZNJE_NET
Polasci pod brojem 3 i 7 saobraćaju svakodnevno. Ostali polasci saobraćaju radnim danom.

Net Bus CO
Sokoprevoz
13:10 13:58 Detalji
Nema prodaje karata FROM_REDVOZNJE_NET
Polasci pod brojem 3 i 7 saobraćaju svakodnevno. Ostali polasci saobraćaju radnim danom.

Stup 13:50 14:45 Detalji
Nema prodaje karata FROM_REDVOZNJE_NET
Polazak pod brojem 1 saobraća radnim danom, polazak pod rednim brojem 2 saobraća radnim danom i nedeljom.

Net Bus CO
Sokoprevoz
15:00 15:48 Detalji
Nema prodaje karata FROM_REDVOZNJE_NET
Linija saobraća svakodnevno.

Stup 15:23 16:15 Detalji
Nema prodaje karata FROM_REDVOZNJE_NET
Polasci pod brojem 1 i 7 saobraćaju RADNIM DANOM. Polazak pod brojem 2 saobraća RADNIM DANOM i SUBOTOM. Polasci pod brojem 3,4,5,6,8,9 i 10 saobraćaju SVAKODNEVNO. Polazak pod brojem 11 saobraća NEDELJOM.

Generali Transport Company 16:30 17:28 Detalji
Nema prodaje karata FROM_REDVOZNJE_NET
Svakodnevno, polazak 2 saobraća samo nedeljom. Period važenja reda vožnje

Net Bus CO
Sokoprevoz
17:00 17:50 Detalji
Nema prodaje karata FROM_REDVOZNJE_NET
Linija saobraća svakodnevno.

Net Bus CO
Sokoprevoz
17:40 18:28 Detalji
Nema prodaje karata FROM_REDVOZNJE_NET
Linija saobraća nedeljom.

Stup 17:45 18:30 Detalji
Nema prodaje karata FROM_REDVOZNJE_NET
Polasci pod brojem 1 i 7 saobraćaju RADNIM DANOM. Polazak pod brojem 2 saobraća RADNIM DANOM i SUBOTOM. Polasci pod brojem 3,4,5,6,8,9 i 10 saobraćaju SVAKODNEVNO. Polazak pod brojem 11 saobraća NEDELJOM.

Net Bus CO
Sokoprevoz
18:50 19:38 Detalji
Nema prodaje karata FROM_REDVOZNJE_NET
Linija saobraća svakodnevno.

Net Bus CO
Sokoprevoz
19:00 19:52 Detalji
Nema prodaje karata FROM_REDVOZNJE_NET
saobraća državnim praznicima.

Pogledajte polaske u suprotnom smeru