Red vožnje: Beograd - Inđija

Pogledajte polaske u suprotnom smeru

Prevoznik Vreme polaska Vreme dolaska Rezervacije i karte Tip
Lasta 04:30 05:19 Detalji
Nema prodaje karata FROM_PK_SRBIJA
Režim obavljanja prevoza: Polasci br. 1 (04:30h), 2 (06:50h), 3 (13:00h), 4 (15:00h) i 5 (16:00h) saobraćaju svakodnevno.

Kavim - Jedinstvo 04:50 05:50 Detalji
Nema prodaje karata FROM_PK_SRBIJA
Svakodnevna

Lasta 05:15 06:04 Detalji
Nema prodaje karata FROM_PK_SRBIJA
Režim obavljanja prevoza : svakodnevno

Lasta 05:30 06:19 Detalji
Nema prodaje karata FROM_PK_SRBIJA
Režim obavljanja prevoza: Polasci br. 1 (05:30h), 2 (09:45h) i 3 (17.00h) saobraćaju svakodnevno.

Saobraćaj 05:45 06:40 Detalji
Nema prodaje karata FROM_PK_SRBIJA
Režim obavljanja prevoza : Polazak pod rednim brojem 1 saobraca svaki dan ,Polazak pod rednim brojem 2 saobraća radnim danom. Polazak pod rednim brojem 3 saobraća svaki dan osim subotom,nedeljom i praznikom (državni i verski)

Lasta 06:00 06:49 Detalji
Nema prodaje karata FROM_PK_SRBIJA
Režim obavljanja prevoza : svakodnevno

Lasta 06:15 07:15 Detalji
Nema prodaje karata FROM_PK_SRBIJA
Režim obavljanja prevoza : svakodnevno Napomena : Polasci pod rednim brojem 3 (08:15h), 10 (15:10h), 12 (17:55h) i 15 (19:50h) saobraćaju radnim danom. Polasci pod rednim brojem 5 (09:25h), 6 (10:50h), 8 (13:10h) i 9 (14:40h) saobraćaju radnim danom i subotom. Polazak pod rednim brojem 4 (09:00h) saobraćaju svakodnevno u vreme školske godine, a u vreme školskog raspusta saobraća samo subotom i nedeljom. Polazak pod rednim brojem 11 (17:00) saobraćaju radnim danom osim subotom u vreme školske godine.

Lasta 06:50 07:39 Detalji
Nema prodaje karata FROM_PK_SRBIJA
Režim obavljanja prevoza: Polasci br. 1 (04:30h), 2 (06:50h), 3 (13:00h), 4 (15:00h) i 5 (16:00h) saobraćaju svakodnevno.

Lasta 07:00 08:00 Detalji
Nema prodaje karata FROM_PK_SRBIJA
Režim obavljanja prevoza : svakodnevno Napomena : Polasci pod rednim brojem 3 (08:15h), 10 (15:10h), 12 (17:55h) i 15 (19:50h) saobraćaju radnim danom. Polasci pod rednim brojem 5 (09:25h), 6 (10:50h), 8 (13:10h) i 9 (14:40h) saobraćaju radnim danom i subotom. Polazak pod rednim brojem 4 (09:00h) saobraćaju svakodnevno u vreme školske godine, a u vreme školskog raspusta saobraća samo subotom i nedeljom. Polazak pod rednim brojem 11 (17:00) saobraćaju radnim danom osim subotom u vreme školske godine.

Dunavprevoz 07:40 08:35 Detalji
Nema prodaje karata FROM_PK_SRBIJA
Režim obavljanja prevoza : svakodnevno

Fudeks 07:45 08:40 Detalji
Nema prodaje karata FROM_PK_SRBIJA
Režim obavljanja prevoza: svakodnevno

Jugoprevoz
Dunavprevoz
Lasta
08:15 09:05 Detalji
09:10 Detalji
09:15 Detalji
Nema prodaje karata FROM_PK_SRBIJA
Režim obavljanja prevoza : svakodnevno Napomena : Polasci pod rednim brojem 3 (08:15h), 10 (15:10h), 12 (17:55h) i 15 (19:50h) saobraćaju radnim danom. Polasci pod rednim brojem 5 (09:25h), 6 (10:50h), 8 (13:10h) i 9 (14:40h) saobraćaju radnim danom i subotom. Polazak pod rednim brojem 4 (09:00h) saobraćaju svakodnevno u vreme školske godine, a u vreme školskog raspusta saobraća samo subotom i nedeljom. Polazak pod rednim brojem 11 (17:00) saobraćaju radnim danom osim subotom u vreme školske godine.

Lasta 09:00 10:00 Detalji
Nema prodaje karata FROM_PK_SRBIJA
Režim obavljanja prevoza : svakodnevno Napomena : Polasci pod rednim brojem 3 (08:15h), 10 (15:10h), 12 (17:55h) i 15 (19:50h) saobraćaju radnim danom. Polasci pod rednim brojem 5 (09:25h), 6 (10:50h), 8 (13:10h) i 9 (14:40h) saobraćaju radnim danom i subotom. Polazak pod rednim brojem 4 (09:00h) saobraćaju svakodnevno u vreme školske godine, a u vreme školskog raspusta saobraća samo subotom i nedeljom. Polazak pod rednim brojem 11 (17:00) saobraćaju radnim danom osim subotom u vreme školske godine.

Bečejprevoz
Lasta
09:25 10:14 Detalji
10:25 Detalji
Nema prodaje karata FROM_PK_SRBIJA
Režim obavljanja prevoza : svakodnevno Napomena : Polasci pod rednim brojem 3 (08:15h), 10 (15:10h), 12 (17:55h) i 15 (19:50h) saobraćaju radnim danom. Polasci pod rednim brojem 5 (09:25h), 6 (10:50h), 8 (13:10h) i 9 (14:40h) saobraćaju radnim danom i subotom. Polazak pod rednim brojem 4 (09:00h) saobraćaju svakodnevno u vreme školske godine, a u vreme školskog raspusta saobraća samo subotom i nedeljom. Polazak pod rednim brojem 11 (17:00) saobraćaju radnim danom osim subotom u vreme školske godine.

Stup 09:50 10:45 Detalji
Nema prodaje karata FROM_PK_SRBIJA
Režim obavljanja prevoza: Svakodnevno

Dunavprevoz 10:00 10:55 Detalji
Nema prodaje karata FROM_PK_SRBIJA
Režim obavljanja prevoza : svakodnevno izuzev polaska pod rednim brojem 7 (08:15h) koji ne saobraća: subotom, nedeljom, državnim i verskim praznicima.

Lasta 10:50 11:50 Detalji
Nema prodaje karata FROM_PK_SRBIJA
Režim obavljanja prevoza : svakodnevno Napomena : Polasci pod rednim brojem 3 (08:15h), 10 (15:10h), 12 (17:55h) i 15 (19:50h) saobraćaju radnim danom. Polasci pod rednim brojem 5 (09:25h), 6 (10:50h), 8 (13:10h) i 9 (14:40h) saobraćaju radnim danom i subotom. Polazak pod rednim brojem 4 (09:00h) saobraćaju svakodnevno u vreme školske godine, a u vreme školskog raspusta saobraća samo subotom i nedeljom. Polazak pod rednim brojem 11 (17:00) saobraćaju radnim danom osim subotom u vreme školske godine.

Stup 11:10 12:05 Detalji
Nema prodaje karata FROM_PK_SRBIJA
Režim obavljanja prevoza: Svakodnevno

Saobraćaj 11:20 12:14 Detalji
Nema prodaje karata FROM_PK_SRBIJA
Režim obavljanja prevoza : Polazak pod rednim brojem 1 saobraca svaki dan ,Polazak pod rednim brojem 2 saobraća radnim danom. Polazak pod rednim brojem 3 saobraća svaki dan osim subotom,nedeljom i praznikom (državni i verski)

Lasta 11:35 12:35 Detalji
Nema prodaje karata FROM_PK_SRBIJA
Režim obavljanja prevoza : Svakodnevno

Severtrans 11:45 12:40 Detalji
Nema prodaje karata FROM_PK_SRBIJA
Režim obavljanja prevoza: Svakodnevno

Lasta 12:10 13:10 Detalji
Nema prodaje karata FROM_PK_SRBIJA
Režim obavljanja prevoza : Svakodnevno

Dunavprevoz 12:25 13:15 Detalji
Nema prodaje karata FROM_PK_SRBIJA
Režim obavljanja prevoza : Polasci br.1 (05:45h) i 2 (12:25h) saobraćaju svakim danom.

Lasta 13:10 14:10 Detalji
Nema prodaje karata FROM_PK_SRBIJA
Režim obavljanja prevoza : svakodnevno Napomena : Polasci pod rednim brojem 3 (08:15h), 10 (15:10h), 12 (17:55h) i 15 (19:50h) saobraćaju radnim danom. Polasci pod rednim brojem 5 (09:25h), 6 (10:50h), 8 (13:10h) i 9 (14:40h) saobraćaju radnim danom i subotom. Polazak pod rednim brojem 4 (09:00h) saobraćaju svakodnevno u vreme školske godine, a u vreme školskog raspusta saobraća samo subotom i nedeljom. Polazak pod rednim brojem 11 (17:00) saobraćaju radnim danom osim subotom u vreme školske godine.

Lasta 13:30 14:35 Detalji
Nema prodaje karata FROM_PK_SRBIJA
Režim obavljanja prevoza : Svakodnevno

Bečejprevoz 14:30 15:20 Detalji
Nema prodaje karata FROM_PK_SRBIJA
Režim obavljanja prevoza : Polazak br.1 (14:30h) saobraća svaki dan.

Lasta 14:40 15:40 Detalji
Nema prodaje karata FROM_PK_SRBIJA
Režim obavljanja prevoza : svakodnevno Napomena : Polasci pod rednim brojem 3 (08:15h), 10 (15:10h), 12 (17:55h) i 15 (19:50h) saobraćaju radnim danom. Polasci pod rednim brojem 5 (09:25h), 6 (10:50h), 8 (13:10h) i 9 (14:40h) saobraćaju radnim danom i subotom. Polazak pod rednim brojem 4 (09:00h) saobraćaju svakodnevno u vreme školske godine, a u vreme školskog raspusta saobraća samo subotom i nedeljom. Polazak pod rednim brojem 11 (17:00) saobraćaju radnim danom osim subotom u vreme školske godine.

Lasta 15:10 16:10 Detalji
Nema prodaje karata FROM_PK_SRBIJA
Režim obavljanja prevoza : svakodnevno Napomena : Polasci pod rednim brojem 3 (08:15h), 10 (15:10h), 12 (17:55h) i 15 (19:50h) saobraćaju radnim danom. Polasci pod rednim brojem 5 (09:25h), 6 (10:50h), 8 (13:10h) i 9 (14:40h) saobraćaju radnim danom i subotom. Polazak pod rednim brojem 4 (09:00h) saobraćaju svakodnevno u vreme školske godine, a u vreme školskog raspusta saobraća samo subotom i nedeljom. Polazak pod rednim brojem 11 (17:00) saobraćaju radnim danom osim subotom u vreme školske godine.

Dunavprevoz 15:15 16:10 Detalji
Nema prodaje karata FROM_PK_SRBIJA
Režim obavljanja prevoza : svakodnevno izuzev polaska pod rednim brojem 7 (08:15h) koji ne saobraća: subotom, nedeljom, državnim i verskim praznicima.

Lasta 15:20 16:20 Detalji
Nema prodaje karata FROM_PK_SRBIJA
Režim obavljanja prevoza : Svakodnevno

Lasta 15:45 16:34 Detalji
Nema prodaje karata FROM_PK_SRBIJA
Režim obavljanja prevoza : svakodnevno

Fudeks 16:30 17:25 Detalji
Nema prodaje karata FROM_PK_SRBIJA
Režim obavljanja prevoza: svakodnevno

Lasta 17:00 18:00 Detalji
Nema prodaje karata FROM_PK_SRBIJA
Režim obavljanja prevoza : Svakodnevno

Dunavprevoz 17:40 18:35 Detalji
Nema prodaje karata FROM_PK_SRBIJA
Režim obavljanja prevoza : svakodnevno izuzev polaska pod rednim brojem 7 (08:15h) koji ne saobraća: subotom, nedeljom, državnim i verskim praznicima.

Lasta 17:55 18:55 Detalji
Nema prodaje karata FROM_PK_SRBIJA
Režim obavljanja prevoza : svakodnevno Napomena : Polasci pod rednim brojem 3 (08:15h), 10 (15:10h), 12 (17:55h) i 15 (19:50h) saobraćaju radnim danom. Polasci pod rednim brojem 5 (09:25h), 6 (10:50h), 8 (13:10h) i 9 (14:40h) saobraćaju radnim danom i subotom. Polazak pod rednim brojem 4 (09:00h) saobraćaju svakodnevno u vreme školske godine, a u vreme školskog raspusta saobraća samo subotom i nedeljom. Polazak pod rednim brojem 11 (17:00) saobraćaju radnim danom osim subotom u vreme školske godine.

Dunavprevoz 18:30 19:25 Detalji
Nema prodaje karata FROM_PK_SRBIJA
Režim obavljanja prevoza : svakodnevno izuzev polaska pod rednim brojem 7 (08:15h) koji ne saobraća: subotom, nedeljom, državnim i verskim praznicima.

Lasta 18:45 19:40 Detalji
Nema prodaje karata FROM_PK_SRBIJA
Režim obavljanja prevoza: Polasci pod br. 1 (07:10h) i br. 2 (16:30h) saobraćaju u periodu od 15.06. do 15.09.2014 god svakodnevno.

Lasta 19:00 20:00 Detalji
Nema prodaje karata FROM_PK_SRBIJA
Režim obavljanja prevoza : svakodnevno Napomena : Polasci pod rednim brojem 3 (08:15h), 10 (15:10h), 12 (17:55h) i 15 (19:50h) saobraćaju radnim danom. Polasci pod rednim brojem 5 (09:25h), 6 (10:50h), 8 (13:10h) i 9 (14:40h) saobraćaju radnim danom i subotom. Polazak pod rednim brojem 4 (09:00h) saobraćaju svakodnevno u vreme školske godine, a u vreme školskog raspusta saobraća samo subotom i nedeljom. Polazak pod rednim brojem 11 (17:00) saobraćaju radnim danom osim subotom u vreme školske godine.

Jugoprevoz
Lasta
19:20 20:10 Detalji
20:20 Detalji
Nema prodaje karata FROM_PK_SRBIJA
Režim obavljanja prevoza : svakodnevno Napomena : Polasci pod rednim brojem 3 (08:15h), 10 (15:10h), 12 (17:55h) i 15 (19:50h) saobraćaju radnim danom. Polasci pod rednim brojem 5 (09:25h), 6 (10:50h), 8 (13:10h) i 9 (14:40h) saobraćaju radnim danom i subotom. Polazak pod rednim brojem 4 (09:00h) saobraćaju svakodnevno u vreme školske godine, a u vreme školskog raspusta saobraća samo subotom i nedeljom. Polazak pod rednim brojem 11 (17:00) saobraćaju radnim danom osim subotom u vreme školske godine.

Lasta 19:50 20:50 Detalji
Nema prodaje karata FROM_PK_SRBIJA
Režim obavljanja prevoza : svakodnevno Napomena : Polasci pod rednim brojem 3 (08:15h), 10 (15:10h), 12 (17:55h) i 15 (19:50h) saobraćaju radnim danom. Polasci pod rednim brojem 5 (09:25h), 6 (10:50h), 8 (13:10h) i 9 (14:40h) saobraćaju radnim danom i subotom. Polazak pod rednim brojem 4 (09:00h) saobraćaju svakodnevno u vreme školske godine, a u vreme školskog raspusta saobraća samo subotom i nedeljom. Polazak pod rednim brojem 11 (17:00) saobraćaju radnim danom osim subotom u vreme školske godine.

Lasta 21:00 22:00 Detalji
Nema prodaje karata FROM_PK_SRBIJA
Režim obavljanja prevoza : svakodnevno Napomena : Polasci pod rednim brojem 3 (08:15h), 10 (15:10h), 12 (17:55h) i 15 (19:50h) saobraćaju radnim danom. Polasci pod rednim brojem 5 (09:25h), 6 (10:50h), 8 (13:10h) i 9 (14:40h) saobraćaju radnim danom i subotom. Polazak pod rednim brojem 4 (09:00h) saobraćaju svakodnevno u vreme školske godine, a u vreme školskog raspusta saobraća samo subotom i nedeljom. Polazak pod rednim brojem 11 (17:00) saobraćaju radnim danom osim subotom u vreme školske godine.

Pogledajte polaske u suprotnom smeru